ТанцФликс е проект на Българската танцова платформа и фестивала за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“, който заснема и дава достъп до съвременни танцови представления от България.

Проектът е насочен към професионална и специализирана публика – куратори, изследователи, организатори на събития, програматори и селекционери, танцьори, хореографи, режисьори, както от България, така и от чужбина.

ТанцФликс се ангажира да насърчава интереса към танцовата сцена в страната и да предоставя широк спектър от видео информация с цел насърчаване на нови контакти и работа в мрежа, както и да се превърне в богат архив на съвременното българско танцово изкуство.